Modgang og lidelse er en del af livet. Psykodynamisk psykoterapi kan hjælpe dig som voksen med at få en større selvindsigt og dermed nemmere udholde svære perioder eller livsomstændigheder. Måske oplever du gentagne mønstre eller symptomer i din hverdag, som du gerne vil forstå lidt bedre.

Større selvindsigt giver ofte mulighed for at opleve, at der er sammenhæng og mening bag psykisk ubehag og irrationel adfærd. Det kan samtidig blive nemmere at forstå og acceptere en ellers tilsyneladende uforståelig reaktion man oplever i forholdet til sig selv eller andre mennesker.

Større selvforståelse fører ligeledes ofte til en generelt bedre psykisk integritet. Konkret vil dette kunne opleves som en øget indre frihed og fleksibilitet i tanke og handling, større tilfredshed med egen situation eller større tolerance over for egne psykiske belastninger.

Børn og Unge

Når børn og unge har det svært, er det nødvendigt først at tale med forældrene.

Forældre

Forældreterapi er terapi tilrettelagt omkring forældrerollen samt oplevelsen af sig selv som forælder.

Voksne

Større indsigt i egne vanskeligheder giver ofte en oplevelse af større accept af givne vilkår.

Spædbarns- forældreterapi

Som spædbarnsforælder er det almindeligt at komme i kontakt med svære og ofte hengemte følelser.

Supervision af miljøterapeutisk personale​

Regelmæssig planlagt supervision kan afhjælpe svære problemstillinger i arbejdet.

Individuel supervision af psykologer

Supervision kan hjælpe dig med at adskille din rolle fra din person i arbejdssammenhænge.

Ledelsessparring

Detaljeret planlægning er en del af at have en miljøterapeutisk arbejdende organisation.

Scroll to Top