Når forældre henvender sig omkring et barn eller en ung, er det ofte med en beskrivelse af specifikke symptomer, de er bekymrede for eller med en problematisk adfærd, de ønsker at hjælpe barnet eller den unge med at ændre.

Arbejdet med børn og unge begynder altid med, at jeg ser begge forældre til en eller flere samtaler. Her taler vi om barnet eller den unges adfærd, symptomer samt den generelle baggrund og udvikling. Derudover er det nødvendigt at høre om den samlede families liv og aktuelle situation. Disse afklarende samtaler muliggør planlægning af den rette behandling for barnet eller den unge.

Behandlingen er som oftest enten forældreterapi, individuel terapi til barnet eller den unge, familieterapi eller individuel terapi til den ene eller begge forældre.

Børn og Unge

Når børn og unge har det svært, er det nødvendigt først at tale med forældrene.

Forældre

Forældreterapi er terapi tilrettelagt omkring forældrerollen samt oplevelsen af sig selv som forælder.

Voksne

Større indsigt i egne vanskeligheder giver ofte en oplevelse af større accept af givne vilkår.

Spædbarns- forældreterapi

Som spædbarnsforælder er det almindeligt at komme i kontakt med svære og ofte hengemte følelser.

Supervision af miljøterapeutisk personale​

Regelmæssig planlagt supervision kan afhjælpe svære problemstillinger i arbejdet.

Individuel supervision af psykologer

Supervision kan hjælpe dig med at adskille din rolle fra din person i arbejdssammenhænge.

Ledelsessparring

Detaljeret planlægning er en del af at have en miljøterapeutisk arbejdende organisation.

Scroll to Top