Jeg tilbyder sparring på ledelsesplan omkring organisering af, tilrettelæggelse af samt detaljeret planlægning af behandlingsarbejdet i miljøterapeutisk funderede og eller mentaliseringsbaserede behandlingsorganisationer.

Det kan også være, I er en organisation der står midt i en organisationsændring og som ønsker mere viden om, hvad det ville betyde og indbefatte at målrette organisationen i mere mentaliseringsbaseret eller miljøterapeutisk arbejdende retning.

Børn og Unge

Når børn og unge har det svært, er det nødvendigt først at tale med forældrene.

Forældre

Forældreterapi er terapi tilrettelagt omkring forældrerollen samt oplevelsen af sig selv som forælder.

Voksne

Større indsigt i egne vanskeligheder giver ofte en oplevelse af større accept af givne vilkår.

Spædbarns- forældreterapi

Som spædbarnsforælder er det almindeligt at komme i kontakt med svære og ofte hengemte følelser.

Supervision af miljøterapeutisk personale​

Regelmæssig planlagt supervision kan afhjælpe svære problemstillinger i arbejdet.

Individuel supervision af psykologer

Supervision kan hjælpe dig med at adskille din rolle fra din person i arbejdssammenhænge.

Ledelsessparring

Detaljeret planlægning er en del af at have en miljøterapeutisk arbejdende organisation.

Scroll to Top