Psykoterapi er en behandlingsform, der primært benytter sig af dialog. Psykoterapi kan hjælpe dig med at forholde dig til dit liv – det liv du lever, de vilkår du er givet, det liv du måske gerne ville leve.

Psykoterapi kan afdække konfliktfyldte følelser og tilsyneladende irrationel adfærd. Af og til oplever du måske at gøre noget andet, end det, du reelt gerne vil eller at sidde fast i konflikter, som hæmmer din måde at være sammen med andre mennesker på. 

Du kan opdage at mønstre i dit liv går igen uden dog at forstå hvorfor eller have fornemmelse af, hvorfra de kommer.

Psykoterapi kan hjælpe dig med at afdække uhensigtsmæssige måder at fungere på, generelle problemstillinger i din hverdag eller mere specifikke udfordringer i dit liv. Der kan også være tale om nogle specifikke symptomer, som du plages af og ønsker at forstå eller blive kvit.

Psykoterapi kræver motivation for at forstå samt mod til at forandre nogle forhold omkring sig selv.

Det er muligt at aftale kortere eller længerevarende forløb eller blot starte med en enkelt samtale for at få en fornemmelse af, om det er noget for dig.

Børn og Unge

Når børn og unge har det svært, er det nødvendigt først at tale med forældrene.

Forældre

Forældreterapi er terapi tilrettelagt omkring forældrerollen samt oplevelsen af sig selv som forælder.

Voksne

Større indsigt i egne vanskeligheder giver ofte en oplevelse af større accept af givne vilkår.

Spædbarns- forældreterapi

Som spædbarnsforælder er det almindeligt at komme i kontakt med svære og ofte hengemte følelser.

Supervision af miljøterapeutisk personale​

Regelmæssig planlagt supervision kan afhjælpe svære problemstillinger i arbejdet.

Individuel supervision af psykologer

Supervision kan hjælpe dig med at adskille din rolle fra din person i arbejdssammenhænge.

Ledelsessparring

Detaljeret planlægning er en del af at have en miljøterapeutisk arbejdende organisation.

Scroll to Top