Cand.psych. (2000), autoriseret af Socialministeriet (2002), Specialist- og supervisoruddannelse i psykoterapi med børn, unge og voksne (2009), 2-årig efteruddannelse i spædbarnsobservation ved DSPBU ifølge metode fra Anna Freud Centret, London (2014), efteruddannelse i mentaliseringsbaseret miljøterapi ved Finn Skårderud (2018),  2-årig efteruddannelse som relationel biologisk traumeterapeut fra Skolen for Psykosomatik (2021).

Jeg har arbejdet med børn, unge og forældre gennem de seneste knap 25 år via jobs dels i Børne- og ungdomspsykiatrien ambulant og ved dag- og døgnindlæggelse, dels i Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning på almenområdet og på specialområdet. Derudover har jeg arbejdet med børn og unge i miljøterapeutisk funderet dag-og døgnbehandlings regi. Jeg har superviseret miljøpersonale i gruppe gennem alle mine ansættelser og gør det fortsat. Jeg har derudover arbejdet med undersøgelse- og behandling af børn, unge og forældre i privat regi i min psykologpraksis i Holte i perioden 2007-2013. Fra 2022 har jeg været tilknyttet Ungdomskriminalitetsnævnet som børnesagkyndig.

Medlem af:

Dansk Psykolog Forening
DPSP – Dansk psykoterapeutisk selskab for psykologer
DSPP- Dansk selskab for psykoanalytisk psykoterapi
DSPBU – Dansk selskab for psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge          DPSK – Dansk psykologisk selskab for krop-psykoterapi

 

Jeg følger de etiske principper for nordiske psykologer.
Persondata opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Børn og Unge

Når børn og unge har det svært, er det nødvendigt først at tale med forældrene.

Forældre

Forældreterapi er terapi tilrettelagt omkring forældrerollen samt oplevelsen af sig selv som forælder.

Voksne

Større indsigt i egne vanskeligheder giver ofte en oplevelse af større accept af givne vilkår.

Spædbarns- forældreterapi

Som spædbarnsforælder er det almindeligt at komme i kontakt med svære og ofte hengemte følelser.

Supervision af miljøterapeutisk personale​

Regelmæssig planlagt supervision kan afhjælpe svære problemstillinger i arbejdet.

Individuel supervision af psykologer

Supervision kan hjælpe dig med at adskille din rolle fra din person i arbejdssammenhænge.

Ledelsessparring

Detaljeret planlægning er en del af at have en miljøterapeutisk arbejdende organisation.

Scroll to Top