Cand.psych. (2000), autoriseret af Socialministeriet (2002), Godkendt som specialist i psykoterapi med børn, unge og voksne af Dansk Psykolog Forening (2009), 2-årig efteruddannelse i spædbarnsobservation ved DSPBU (2014), efteruddannelse i mentaliseringsbaseret miljøterapi ved Finn Skårderud (2018)

Jeg har arbejdet med børn, unge og forældre gennem de seneste knap 20 år via jobs dels i Børne- og ungdomspsykiatrien ambulant og ved dag- og døgnindlæggelse, dels i Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning på almenområdet og på specialområdet. Derudover har jeg arbejdet med børn og unge i miljøterapeutisk funderet dag-og døgnbehandlings regi. Jeg har superviseret miljøpersonale i gruppe gennem alle mine ansættelser og gør det fortsat på dagbehandlingsskole. Jeg har derudover arbejdet med undersøgelse- og behandling af børn, unge og forældre i privat regi i min psykologpraksis i Holte i perioden 2007-2013.

Medlem af:

Dansk Psykolog Forening
DPSP – Dansk psykoterapeutisk selskab for psykologer
DSPP- Dansk selskab for psykoanalytisk psykoterapi
DSPBU – Dansk selskab for psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge

Jeg følger de etiske principper for nordiske psykologer.
Persondata opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Børn og Unge

Når børn og unge har det svært, er det nødvendigt først at tale med forældrene.

Forældre

Forældreterapi er terapi tilrettelagt omkring forældrerollen samt oplevelsen af sig selv som forælder.

Voksne

Større indsigt i egne vanskeligheder giver ofte en oplevelse af større accept af givne vilkår.

Spædbarns- forældreterapi

Som spædbarnsforælder er det almindeligt at komme i kontakt med svære og ofte hengemte følelser.

Supervision af miljøterapeutisk personale​

Regelmæssig planlagt supervision kan afhjælpe svære problemstillinger i arbejdet.

Individuel supervision af psykologer

Supervision kan hjælpe dig med at adskille din rolle fra din person i arbejdssammenhænge.

Ledelsessparring

Detaljeret planlægning er en del af at have en miljøterapeutisk arbejdende organisation.

Scroll til toppen