Privatpraktiserende psykolog Lisbeth Eilschou

Når én i familien har det svært, påvirker det resten af familien. Ofte kan det være en lettelse at tale med en professionel, der kan hjælpe med at identificere det svære og tale om det.

Jeg har lang erfaring i at udrede børn og unges behov samt varetage den fornødne behandling af dem og deres voksne.

Større forståelse for dig selv eller dit barn vil oftest føre til konkret oplevelse af større indre frihed, lethed eller højere grad af tolerance overfor egne og nærtståendes belastninger.

Du er velkommen til at ringe og forhøre dig om mulighederne for et kortere eller længere forløb.

Børn og Unge

Når børn og unge har det svært, er det nødvendigt først at tale med forældrene.

Forældre

Forældreterapi er terapi tilrettelagt omkring forældrerollen samt oplevelsen af sig selv som forælder.

Voksne

Større indsigt i egne vanskeligheder giver ofte en oplevelse af større accept af givne vilkår.

Spædbarns- forældreterapi

Som spædbarnsforælder er det almindeligt at komme i kontakt med svære og ofte hengemte følelser.

Supervision af miljøterapeutisk personale​

Regelmæssig planlagt supervision kan afhjælpe svære problemstillinger i arbejdet.

Individuel supervision af psykologer

Supervision kan hjælpe dig med at adskille din rolle fra din person i arbejdssammenhænge.

Ledelsessparring

Detaljeret planlægning er en del af at have en miljøterapeutisk arbejdende organisation.

Scroll to Top