Forældreterapi adskiller sig fra individuelt terapi til voksne ved at være et systematisk tilrettelagt arbejde omkring forældrerollen. Modsat individuel terapi hvor man fokuserer på sig selv som voksen generelt, tager man i forældreterapi afsæt i rollen som forælder og arbejder mere målrettet med at få sat fokus på forældreskabet – det vil sige, hvordan man bevarer fokus på sit barns behov og oplevelser i modsætning til egne behov og egne oplevelser, samt hvordan man oplever sig selv i rollen som forælder.

Børn og Unge

Når børn og unge har det svært, er det nødvendigt først at tale med forældrene.

Forældre

Forældreterapi er terapi tilrettelagt omkring forældrerollen samt oplevelsen af sig selv som forælder.

Voksne

Større indsigt i egne vanskeligheder giver ofte en oplevelse af større accept af givne vilkår.

Spædbarns- forældreterapi

Som spædbarnsforælder er det almindeligt at komme i kontakt med svære og ofte hengemte følelser.

Supervision af miljøterapeutisk personale​

Regelmæssig planlagt supervision kan afhjælpe svære problemstillinger i arbejdet.

Individuel supervision af psykologer

Supervision kan hjælpe dig med at adskille din rolle fra din person i arbejdssammenhænge.

Ledelsessparring

Detaljeret planlægning er en del af at have en miljøterapeutisk arbejdende organisation.

Scroll to Top