Spædbørns følelsesmæssige udvikling kan være svær at aflæse og forstå.
Ofte er der mest fokus på, hvordan spædbarnet spiser, sover og udvikler sig motorisk. Men mange forældre bliver løbende meget i tvivl i samspillet med deres spædbarn – i tvivl om de forstår barnets følelsesmæssige signaler samt om hvordan, de hensigtsmæssigt kan svare barnet med indlevelse, omsorg og nænsomhed. 

Ofte kommer man som spædbarnsforældre i kontakt med nye følelser eller hengemte følelser af vrede, afmagt, skuffelse, forvirring, usikkerhed, misundelse. Det er meget naturligt men skal helst forvaltes nænsomt i samspillet med spædbarnet således, at den voksnes egne følelser ikke blokerer for barnets følelsesmæssige- og relationelle udvikling.

Jeg har dybtgående kendskab til spædbarnets emotionelle- og relationelle udvikling og vil udover at kunne tilbyde en udforskende terapeutisk relation med den voksne, kunne forklare og ’oversætte’ barnets signaler og følelsesmæssige behov, hvis der er brug for konkret viden.

Børn og Unge

Når børn og unge har det svært, er det nødvendigt først at tale med forældrene.

Forældre

Forældreterapi er terapi tilrettelagt omkring forældrerollen samt oplevelsen af sig selv som forælder.

Voksne

Større indsigt i egne vanskeligheder giver ofte en oplevelse af større accept af givne vilkår.

Spædbarns- forældreterapi

Som spædbarnsforælder er det almindeligt at komme i kontakt med svære og ofte hengemte følelser.

Supervision af miljøterapeutisk personale​

Regelmæssig planlagt supervision kan afhjælpe svære problemstillinger i arbejdet.

Individuel supervision af psykologer

Supervision kan hjælpe dig med at adskille din rolle fra din person i arbejdssammenhænge.

Ledelsessparring

Detaljeret planlægning er en del af at have en miljøterapeutisk arbejdende organisation.

Scroll to Top